Terug naar het overzicht

E workshop Mantelzorg & De Laatste Levensfase

De meeste mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken is mantelzorg cruciaal. Op dit moment geven meer dan 4 miljoen mensen mantelzorg en circa 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste aan in de laatste levensfase (bron Mantelzorg.nl).

Palliatieve zorg is zorg gericht op kwaliteit van leven. Genezing wordt veelal niet meer verwacht en is zorg gericht op bestrijden en verlichten van symptomen. Deze fase kan soms jaren duren. Het laatste stuk is de terminale fase, waarbij verwacht wordt dat er dan nog een levensverwachting is van maximaal 3 maanden.

Mantelzorg wordt in de palliatieve fase gekenmerkt door verdriet om het naderend afscheid en door een toenemende zorgafhankelijkheid van de zieke naaste en is aan het levenseind zeer intensief. Soms krijgen mantelzorgers weinig of geen steun. Reden hiervoor kan zijn dat mantelzorgers niet graag om hulp vragen (zij cijferen hun eigen behoeften vaak weg).

Mantelzorg in de palliatieve fase is complex, intensief en geconfronteerd je ook met de vragen, onzekerheid en eventuele angst. Wat doe je daarmee? Waren jullie gewend om met elkaar te spreken over moeilijke zaken? Over het levenseinde en wensen?

In deze online workshops handvatten om samen te ontdekken wat voor jullie de juiste keuzes kunnen zijn.  Aan bod komen allerlei zaken die te maken kunnen hebben met de eindigheid o.a.:

  • Hoe hou je regie
  • Wilsbeschikkingen, euthanasie, wilsbeschikking, levens-testament
  • Wensen m.b.t. voorzorg, verzorging en nazorg
  • Het afscheid
  • Financiële en zakelijke afwikkelingen van de nalatenschap, tips voor deze fase van voorbereiding
  • Hoe straks als je alleen bent?

Deze workshop worden als online modules gegeven via het platform JouwLaatsteLevensfase, vanaf 2022  2021. De exacte informatie volgt binnenkort.

 

Meer informatie over de lezing - E workshop Mantelzorg & De Laatste Levensfase

Product bestellen
Bezig met versturen

Memori: wat is jouw herinnering

Online condoleren

De laatste levensfase, wat wil je wel of niet?

Plan laatste levensfase

ik luister graag naar je

Gewoon even praten?