Euthanasie.

Euthanasie is het opzettelijk levensbeeindigend handelen door een arts, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Nederland is één van de weinige landen waar euthanasie (onder voorwaarden) is toegestaan. 

Er worden dubbel zo veel verzoeken gedaan dan het aantal euthanasie handelingen dat plaatsvinden. De meeste verzoeken komen niet tot daadwerkelijke uitvoering, omdat de patiënt snel na het verzoek overlijdt. Een verzoek kan niet worden uitgevoerd als er een discussie is over de twee zorgvuldigheidseisen; dat er volgens de arts geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden of volgens de arts het verzoek onvoldoende is overwogen. 

Jaarlijkse bevestiging om discussie te voorkomen:

Belangrijk is om elk jaar de (huis)arts te informeren dat je nog achter je wens van euthanasie staat. Helaas zijn situaties bekend waarin men dacht ‘ik heb een verklaring en heb het goed geregeld’. Maar dat er vergeten was deze wens jaarlijks te bevestigen. Deze situatie kan ontstaan doordat bijvoorbeeld er gezondheidsveranderingen zijn en dan de euthanasiewens opeens belangrijk gaat worden. Dan blijkt er onduidelijk te ontstaan. Daar wil je toch geen discussie over? 

De procedure:

Hieronder een schets van de procedure die doorlopen gaat worden bij het aanvragen van een euthanasiewens.

 • De patiënt doet het verzoek
 • De arts neemt het verzoek in overweging en betrekt daarin de wettelijke eisen 
 • De arts voert aanvullende gesprekken met de patiënt en eventuele naasten 
 • De arts vraagt een tweede arts, meestal een SCEN-arts
 • De tweede arts geeft zijn oordeel over het euthanasieverzoek 
 • Als de tweede arts beoordeelt dat het verzoek binnen de wettelijke criteria valt, kunnen de patiënt en de arts een afspraak maken over het tijdstip waarop de euthanasie zal plaatsvinden. 

Afscheid:

Euthanasie is een emotioneel proces, maar kan ook ‘bij leven’ mooie momenten betekenen om samen te zijn, de laatste fase (weken, dagen) samen door te brengen. Sta ook hierbij stil, hoe jij dat afscheid zou willen vormgeven. 

Plan Laatste Levensfase:

Met het Plan Laatste Levensfase gaan we samen ontdekken wat voor jullie de juiste keuzes kunnen zijn.  Hierbij creëren we rust, helderheid en kijken we naar wat voor jullie, op dit moment in het leven, belangrijk is en waar de prioriteit ligt.

Aan bod komen allerlei zaken die te maken kunnen hebben als bijvoorbeeld:

 • Hoe hou je regie
 • Wilsbeschikkingen, euthanasie, wilsbeschikking, levenstestament
 • Wensen m.b.t. voor zorg, verzorging 
 • Terminale fase en sterfbed 
 • Het afscheid
 • Financiële en zakelijke afwikkelingen van de nalatenschap, tips voor deze fase van voorbereiding
 • Hoe straks als je alleen bent?

Je krijgt van mij een informatiepakket. Hierin de informatiegids ‘De Laatste Levensfase’, folders en informatie zodat je thuis samen in je eigen omgeving datgene kan bespreken/oppakken wat voor jullie het “verschil” kan maken om samen liefdevol naar het levenseinde te kijken. Voor nu en later.

Ik neem de tijd voor je en luister naar jullie. Persoonlijke aandacht voor elkaar en voor jou.

Geinteresseerd?

Klik hier om contact te leggen of bel 06 - 13 34 12 57

Meer informatie

Memori: wat is jouw herinnering

Online condoleren

De laatste levensfase, wat wil je wel of niet?

Plan laatste levensfase

ik luister graag naar je

Gewoon even praten?