Terug naar het overzicht

Grote stappen gezet in overleving bij diagnose kanker

Slecht bericht:

In 2022 hoorden 124.100 mensen dat zij aan een vorm van kanker lijden. 65.600 mannen en 58.500 vrouwen, volgens de gegevens van de Rijksoverheid. Bij kanker is de 5-jaar overleving een belangrijk criterium en volgens de gegevens van het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKN) worden de laatste jaren op dit gebied grote stappen gezet. In de periode 2011-2020 is het percentage 5-jaren overleving gestegen naar 66 procent. Twee of de drie patiënten leven nog minimaal 5 jaar na het slechte bericht, waar dit voorheen slechts 58 procent was. Helaas maakt het wel verschil welke diagnose kanker je krijgt.

Kankeratlas Nederland:

Het IKN bracht recentelijk de zogenaamde kankeratlas van Nederland uit, waarbij op gemeentelijk niveau terug te vinden is hoe vaak de diagnose kanker wordt gegeven. Nunspeet zit met 2 procent onder het landelijk gemiddelde.

Groep indeling overlevingskansen:

Men spreekt in het algemeen over 3 groepen:

  • een groep met een relatief hoge overlevingskansen 75 procent of meer
  • een middengroep met een 5-jaars overleving tussen de 30 en 75 procent
  • een groep met een 5-jaarsoverwinging van minder dan 30 procent.

De grootste overlevingskansen:

Bijvoorbeeld: bloed- en lymfeklierkanker, prostaat kanker, schildklier, darm en keelholte, lever en long kanker zijn de beste resultaten geboekt (cijfers IKN).

Onderzoek:

In 2023 zal er circa 43 miljoen geïnvesteerd worden in een aantal nieuwe projecten. Uiteenlopend van laboratorium onderzoek tot implementatie van zorginnovaties. Doel is patiënten betere behandelingsmogelijkheden te kunnen bieden.

Belangrijk is om goede communicatie te hebben, te houden met de artsen, en alle zorg en complementaire zorg die je kunnen ondersteunen.

Informatie gids over de laatste levensfase:

Dat is de reden waarom ik voor Stichting JouwLaatsteLevensfase de informatiegids heb geschreven. Een gids die je laat ontdekken. Wat voor jou belangrijk is. Wat er op je pad kan komen. Waar wil je de regie over blijven houden?

Hoe te bestellen?

De informatie gids is te bestellen via https://jouwlaatstelevensfase.nl/products/.

Memori: wat is jouw herinnering

Online condoleren

De laatste levensfase, wat wil je wel of niet?

Plan laatste levensfase

ik luister graag naar je

Gewoon even praten?