Terug naar het overzicht

Een nalatenschap zonder problemen? Hoe?

Iedereen vraagt zich wel eens af wat er na het overlijden zal gebeuren. Wat zal er met het huis gebeuren en met de bezittingen?

Je kunt tijdens het leven nadenken en regelen hoe jouw nalatenschap geregeld gaat worden. Je kunt dit vast laten leggen in een testament of tijdens het leven al gebruik van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. Dit kan aan kinderen, maar aan andere personen en/of instanties.

Wil je professionele ondersteuning van bijvoorbeeld een register executeur of een nalatenschapsadviseur of notaris. Dan wordt er samen met jou gekeken naar jouw situatie. Zijn bepaalde zaken al wel of niet geregeld. Op basis van de inventarisatie komt er dan een advies.

Waar kun je je op voorbereiden als je in gesprek gaat met een professional die je hierbij gaat helpen (nalatenschapsadviseur, register executeur en/of notaris)?

Hoe ziet het stappenplan afhandeling nalatenschap eruit?

(dit zijn de zaken die vaak besproken dienen te worden en volgens wel stappenplan een nalatenschap wordt afgehandeld)

 1. Is er een testament
 2. Wat willen de erfgenamen (aanvaarden of verwerpen, zuiver aanvaarden)
 3. Wie gaat de afwikkeling doen? (familielid, executeur)
 4. Verklaring van erfrecht (nodig om de nalatenschap af te wikkelen)
 5. Boedelbeschrijving
 6. Spoedeisende zaken (huisdier, correspondentie of zaken veilig stellen)
 7. Doorgeven van het overlijden (lidmaatschappen, verzekering, pensioen ed.)
 8. Administratie
 9. Inboedel
 10. Woning (verkoop, waardebepaling, huur en afspraken)
 11. Belastingen
 12. Verdeling.

Welke zaken zou je zelf al kunnen verzamelen en/of voorbereiden voor een gesprek of inventarisatie?

 • Overzicht van bank/spaarrekeningen (IBAN nummers)
 • Overzicht van eventuele beleggingen
 • Overzicht van ander vermogen (ontroerend goed, vakantiewoning, boot, motor ed.)
 • Overzicht van alle verzekeringspolissen
 • Naam/adressen/telefoonnummer, geboortedata en BSN nummers van jezelf en van de kinderen
 • Datum huwelijk/huwelijkse voorwaarden/samenlevingsovereenkomst
 • Inkomensgegevens, werkgever/uitkeringsinstanties (kopie aangifte inkomstenbelasting)
 • Pensioengegevens
 • Wensen m.b.t. de nalatenschap
 • Donor registratie
 • Merk en kenteken auto(s)
 • Antiek, sieraden, kunst
 • Kopie identiteitsbewijzen
 • Kopie levenstestament en/of testament
 • Wie hebben er een sleutel van de woning?
 • Waar worden de belangrijke papieren bewaard?

En het helpt om het uitgewerkte Plan Laatste Levensfase of Uitvaart wensen mee te nemen.

Een hoop huiswerk wellicht. Maar het kan veel problemen voorkomen. Rust en Duidelijkheid.

Waarom bij leven zaken te regelen?

Juridische kant:

 • Blijft jouw partner goed verzorgd achter?
 • Komt jouw nalatenschap bij de juiste personen terecht?

Fiscale gevolgen:

 • Betalen jouw erfgenamen niet te veel erfbelasting?

Zakelijke kant:

 • Wordt jouw nalatenschap uitgevoerd zoals jij dat wenst?

Bestel het boek Wegwijzer voor nabestaanden

Na de uitvaart dacht je éven klaar te zijn. Maar er komt nog een hele zwik werk aan. De geldzaken van de overledene moeten afgehandeld. Er moet een huis vol spullen uitgezocht, verdeeld, opgeruimd, leeggemaakt en misschien verkocht. Samen met (overwerkte) familie, waardoor de kans op ruzie en in de haast gemaakte fouten groot is. Hoe zorg je dat je niet per ongeluk een schuld erft? In plaats van een mooi bedrag? Hoe zadel je elkaar niet op met extra verdriet en kosten?

Het boek kun jij bestellen voor een bedrag van € 19,99 + € 2,50 voor verzendkosten door het sturen van een email naar info@funeralplannerveluwe.nl

Memori: wat is jouw herinnering

Online condoleren

De laatste levensfase, wat wil je wel of niet?

Plan laatste levensfase

ik luister graag naar je

Gewoon even praten?