Rouwverlof

Er is geen wettelijke regeling voor rouwverlof bij overlijden. Je kunt er zo maar mee te maken krijgen, rouw na het verlies. Het zet je leven totaal op zijn kop. En dan? Je gaat weer aan het werk. Hoe belangrijk is dan een werkvloer is die ‘veilig’ is? Waar je mag rouwen, waar begrip is? Waar je samen met je werkgever kunt onderzoeken wat jij nodig hebt om op een goede manier weer aan het werk te gaan. En ook te blijven.

Werken terwijl je rouwt is geen eenvoudige opgave. Hoe snel je weer aan het werk gaat, verschilt per mens. Voor de een biedt werk een goede afleiding, voor de ander is het een zware opgave. De terugkeer naar je werk hangt daarom nauw samen met de manier waarop je werkgever en collega’s je weer ontvangen.

Is er rouwkennis, begrip voor je situatie en voel je je er veilig? Werken kan helend zijn in een rouwperiode, maar ook juist opbreken. Bijvoorbeeld als een bedrijf geen ruimte op de werkvloer biedt aan de werknemer die rouwt. Als een bedrijf de begeleiding van een rouwende werknemer niet op orde heeft, dan kan dat grote gevolgen hebben voor werknemer en werkgever. Lichamelijke- of psychische klachten liggen op de loer, met (langdurige) uitval tot gevolg.

Wat dan ?

Voor rouw bestaat geen standaard oplossing. Rouw verdient wel aandacht op het werk. Een luisterend oor, om te ontdekken wat iemand nodig heeft om op een goede en duurzame manier weer aan het werk te gaan. Maatwerk dus. Hoe fijn zou het zijn als je na een overlijden een flexibel rouw verlof zou krijgen? Rouwen laat zich immers niet vastleggen op vooraf bepaalde dagen en vergt veel tijd en energie. Werken kan helpen om het leven opnieuw vorm te geven. Helemaal als er ruimte is voor ‘rouwwerk’.

Contact met werkgever

Vaak is de enige mogelijkheid je ziek te melden of vakantie dagen opnemen voor de eerste periode. Het is zeer belangrijk hierover goed met elkaar in contact te gaan.

Krijg je de ruimte om weer rust en stabiliteit in je leven aan te brengen? Soms wordt er een paar dagen later al gebeld met de vraag wanneer je weer kan komen werken. Dan ontstaat de discussie: Ben je wel of niet ziek? Kan je wel of niet werken? En hoe is de opbouw dan?

Er bestaat ook nog zoiets als de Wet Verbetering Poortwachter bij ziekte, die jou en je werkgever als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Als je langer dan 6 weken ziek bent hoort de werkgever een verzuimbegeleidingstraject op te starten. Dit gebeurt op advies van de bedrijfsarts die jou iedere 6 weken moet zien / spreken. 

Het zou dus veel duidelijker en dus rustiger zijn voor iedereen als de achterblijvende partner of de ouder gewoon de tijd krijgt om die rust en stabiliteit weer aan te brengen in zijn of haar leven. 

Werk kan bijdragen aan herstel

Iedereen weet dat van alleen op de bank zitten en naar het behang gaan zitten staren niemand zich beter gaat voelen. In beweging komen, sociale contacten met anderen is behulpzaam in het rouwproces. Afleiding, dus ook werk, kan hier een grote rol inspelen.

Wil je eerder aan de slag? Kijk naar de soort taken die passend zijn. Volg de goede en minder goede dagen. Kijk naar een eflexibel opbouw en takenpakket aan.

Een aandachtspunt voor jullie beiden. Wacht niet tot je wellicht vastloopt. Bespreek de behoefte aan soort hulp. De ene persoon heeft al meer vaardigheden dan de ander om met rouw om te kunnen gaan.

Ga op tijd in gesprek met je werkgever en stem af  wat de  wederzijdse vragen, wensen en ideeën zijn. Echt belangrijk.

Geinteresseerd?

Klik hier om contact te leggen of bel 06 - 13 34 12 57

Meer informatie

Memori: wat is jouw herinnering

Online condoleren

De laatste levensfase, wat wil je wel of niet?

Plan laatste levensfase

ik luister graag naar je

Gewoon even praten?