Terug naar het overzicht

Toenemende vergrijzing wordt met de dag groter

De toenemende vergrijzing wordt met de dag groter. Het RIVM heeft berekend dat de overheid in 2040 ruim 43 miljard uitgeeft aan ouderenzorg. Dat is 146 % meer dan de 19 miljoen die ouderenzorg in 2019 kostte. (bron LNP/RIVM 2023)

De vergrijzing heeft een grote impact op de volksgezondheid en zorg. En dat is ook waar ik mij zorgen over maak. Op 1 januari 2022 telde Nederland 3.525.453 mensen ouder dan 65 jaar (CBS). Dat is 20 % van de bevolking.

Het gaat snel de vergrijzing. Men spreekt over een dubbele vergrijzing. Hieronder wordt verstaan het aantal 80-plussers. Begin 2022 was 15,2 % van de inwoners tussen de 65 en 80 jaar oud, 4,9 % was 80 jaar of ouder. De druk op de zorg zal toenemen. Wij worden ouder maar niet gezonder ouder. Veel meer mensen hebben in de toekomst een aandoening en moeten hiervoor behandeld worden. De zorgvraag zal complexer worden.

Daarnaast neemt de druk op de informele zorg (mantelzorg) toe. Er is meer mantelzorg nodig omdat ouderen vaak zelfstandiger en ook vaker alleen wonen. Tegelijkertijd wordt de generatie kinderen van deze ouderen in verhouding kleiner. Er zijn in de toekomst minder kinderen om voor hun ouders te zorgen.

De ouderen moeten een goede kwaliteit van leven houden en dat vraagt om een betere samenwerking tussen zorgprofessionals, welzijnsprofessionals en mantelzorgers.

Wat is de verwachting van het RIVM voor 2040:

 • Het aantal 75-plussers stijgt van 1,4 miljoen in 2019 naar 2,6 miljoen (86 % stijging)
 • Het aantal 90-plussers neemt toe van 127.000 in 2019 naar 318.000
 • Het aantal personen met meerdere chronische aandoeningen gaat van 5,4 miljoen naar 6,5 miljoen
 • Het aantal sterfgevallen als gevolg van dementie is de grootste stijger binnen de getallen. Van 16.000 in 2018 naar 41.000 in 2040.
 • Het aantal mensen met dementie verdubbelt bijna, van 172.000 in 2018 naar 337.00. Alzheimer Nederland spreekt zelf over 500.000 mensen met dementie in 2040.
 • Het aantal eerste hulpbezoeker onder ouderen stijgt van 132.000 naar 302.000
 • Het aantal 75-plussers dat zich eenzaam voelt was in 2018 767.000 en stijgt naar 1.470.000 in 2040.

Dus nadenken over wat je zelf wel of niet zou willen in de periode van zorg, ziek zijn of over het naderend einde, is voor mij een must. Laat je niet verrassen. Als je de eigen regie wilt behouden, kom dan in actie. Op zijn minst over de zaken die je beslist niet wilt. Dat scheelt al enorm, voor jou en je naasten.

In het Plan Laatste Levensfase nemen wij deze en andere vragen over de 6 belangrijkste onderwerpen in de laatste levensfase door. Zoals jij het wilt of geregeld zou willen zien.

 • Zorg
 • Medische wensen en grenzen
 • Wensen sterfbed
 • Geldzaken
 • Nalatenschap
 • Afscheid/uitvaart.

Meer informatie kun je vinden op: https://funeralplannerveluwe.nl/plan-laatste-levensfase/

Memori: wat is jouw herinnering

Online condoleren

De laatste levensfase, wat wil je wel of niet?

Plan laatste levensfase

ik luister graag naar je

Gewoon even praten?