Dementie. 

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte. 

Onderzoek van het RIVM (2022) wees uit dat de uitdaging voor de zorg en de toenemende vergrijzing met de dag groter zal worden. De druk op de zorg zal toenemen door de vergrijzing. Veel meer mensen hebben in de toekomst een aandoening en moeten hiervoor behandeld worden. De zorgvraag zal ook complexer worden. Daarnaast neemt de druk op de mantelzorg toe. Het zal spannend worden en we hebben elkaar hard nodig.

Ook de toekomst van de ziekte van dementie laat een uitdaging zien. Het aantal personen met dementie verdubbelt bijna in het jaar 2040. Van 217.000 in het jaar 2018 tot 337.000 in het jaar 2040. Dementie veroorzaakt in 2040 de hoogste ziektelast. 

Veelal hoor ik mensen zeggen; ‘als mij dat gaat overkomen, dan wil ik …. niet”. Maar weinig mensen leggen dit soort zaken vast. Bijvoorbeeld In het Plan Laatste Levensfase, Levenstestament of een euthanasie verklaring

Wat ook voor vele andere ziekten en situaties geldt is dat het rolpatroon binnen een gezin of samenstelling direct gaat veranderen. Van vrouw naar verpleegster of van bekend naar onbekend. Ook moet je leren leven met de ziekte en situatie. Voor de naasten is het doorleven soms met en soms zonder de ander. Niets is meer zoals het was. 

Wat zou je kunnen regelen om het moment van een diagnose of als dementie het dagelijks leven ernstig gaat beperken en/of bepalen? 

Plan Laatste Levensfase:

Met het Plan Laatste Levensfase gaan we samen ontdekken wat voor jullie de juiste keuzes kunnen zijn.  Hierbij creëren we rust, helderheid en kijken we naar wat voor jullie, op dit moment in het leven, belangrijk is en waar de prioriteit ligt.

Belangrijk is te weten dat eventuele wensen m.b.t. euthanasie, dat de wilsverklaringen en andere wensen in een kraakheldere opstelling zijn en dat op het moment waarop dit is vastgelegd en ondertekend diegene ook wilsbekwaam was. 

Aan bod komen allerlei zaken die te maken kunnen hebben als bijvoorbeeld:

  • Hoe hou je regie
  • Wilsbeschikkingen, euthanasie, wilsbeschikking, levens-testament
  • Wensen m.b.t. voor zorg, verzorging 
  • Terminale fase en sterfbed 
  • Het afscheid
  • Financiële en zakelijke afwikkelingen van de nalatenschap, tips voor deze fase van voorbereiding
  • Hoe straks als je alleen bent?

Je krijgt van mij een informatiepakket. Hierin de informatiegids ‘De Laatste Levensfase’, folders en informatie zodat je thuis samen in je eigen omgeving datgene kan bespreken/oppakken wat voor jullie het “verschil” kan maken om samen liefdevol naar het levenseinde te kijken. Voor nu en later.

Ik neem de tijd voor je en luister naar jullie. Persoonlijke aandacht voor elkaar en voor jou.

Geinteresseerd?

Klik hier om contact te leggen of bel 06 - 13 34 12 57

Meer informatie

Memori: wat is jouw herinnering

Online condoleren

De laatste levensfase, wat wil je wel of niet?

Plan laatste levensfase

ik luister graag naar je

Gewoon even praten?